Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2018

estel1
21:00

November 19 2017

estel1
11:45
8466 4e68
estel1
11:44
2508 cc00 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaromantycznosc romantycznosc
estel1
11:44
1300 5bde
Reposted fromGIFer GIFer viaromantycznosc romantycznosc

November 08 2017

estel1
22:04

October 09 2017

estel1
19:11
8262 23cf 500
Reposted fromkaiee kaiee viaromantycznosc romantycznosc

September 04 2017

estel1
17:14
-_-'
estel1
17:12
1780 b355 500
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaromantycznosc romantycznosc

August 24 2017

estel1
20:18
Miałam Cię. Wydawało mi się nawet, że słyszę bicie Twojego serca. To dobry znak, to przejaw, że je masz. Miałam Cię.Może nie całego, ale wystarczająco dużo, aby czuć Twoje ciepło. Miałam Cię. Może tylko na parę chwil, ale nigdy ich nie zapomnę. Miałam Cię. A teraz bal się skończył. Kopciuszek wraca do codzienności.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaromantycznosc romantycznosc
estel1
20:17

August 22 2017

estel1
18:18
7888 86c8 500
18:17
7303 ffbc
Reposted fromrenious renious viaromantycznosc romantycznosc
estel1
18:14
estel1
18:07Reposted fromjaneausten janeausten viaromantycznosc romantycznosc

May 24 2017

estel1
18:32

May 03 2017

estel1
22:51
0774 77ee 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viasmacznazupka smacznazupka
estel1
22:51

April 25 2017

estel1
09:46
estel1
09:46
6982 d9e9

April 20 2017

17:36
3198 2dde 500
Reposted fromkimik kimik viasmacznazupka smacznazupka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl